About baodatviet.vn

Site Title: Tin tức trong ngày Đọc Báo Đất Việt mới nhất 24h

The website's html version is html5, IP Address is 118.69.168.113 and Alexa Rank is 9741
Domain Country : Vietnam
Site Categories : tin tuc trong ngay, tin t?c trong ngày, báo d?t vi?t, bao dat viet,

Technologies for baodatviet.vn

HTML5
CSS3
jQuery
Responsive

RATE (Update Weekly)

% 98

HTML size of baodatviet.vn

Advertisement

HTML and text sizes are used in the main page of www.baodatviet.vn like the graph.

- HTML size is 494KB, compressed HTML and Text Size are 215KB and 46KB.

Used Some Html Tags

HTML tags used in the main page of www.baodatviet.vn like the graph

Html Tag % Used
  head 1%1
  body 1%1
  div 16%143
  a 37%345
  ul 6%49
  input 1%8
  span 1%4
  script 3%23
  link 1%2
  ins 1%1
  img 3%21
  p 21%196
  h3 2%13
  li 12%106
  label 1%5
  br 1%2
  iframe 1%1
  scriptasync 1%1
  b 1%1
  noscript 1%2
  style 1%1
  dl 2%11

Dmoz Information

Title : Báo Đất Việt Online

Description : Cung cấp các thông tin nóng và mới nhất về tình hình văn hóa, khoa học, xã hội của đất nước.

Categories :
- Top/World/Vietnamese/Địa_phương/Châu_Á/Việt_Nam/Báo_chí_và_Tin_tức
- Việt Nam/Báo chí và Tin tức

Visited by Browsers

Most using browsers visited this website

Browser % Using
   Android Browser 33% 17
   Chrome 31% 16
   UC Browser 14% 7
   Opera Mini 8% 4
   Firefox 8% 4
   Playstation 3 8% 4
   Internet Explorer 2% 1

Visited by Operating System

Most using Operating System (OS) visited this website

OS (Operating System) % Using
   Android 47% 21
   Windows 29% 13
   Playstation 3 9% 4
   Windows Phone 9% 4
   Linux 7% 3