About epusa.cz

Site Title: ePUSA

The website's html version is html5, IP Address is 94.199.40.245
Domain Country : Czech Republic
Site Categories : ceská republika, verejná správa, samospráva, státní správa, správní subjekty, verejná data, verejné informace, územní celky, územní celek, kraj, kraje, okres, okresy, obec, obce, s povereným obecním úradem, s rozšírenou pusobností, obecní úrad, krajský úrad, magistrát, zrizované organizace

Technologies for epusa.cz

HTML5
CSS3
jQuery
Responsive

RATE (Update Weekly)

% 84

HTML size of epusa.cz

Advertisement

HTML and text sizes are used in the main page of www.epusa.cz like the graph.

- HTML size is 31KB, compressed HTML and Text Size are 28KB and 4KB.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of HTML and the compressed HTML size. If you can compress your HTML, you can have a smaller size site.

Used Some Html Tags

HTML tags used in the main page of www.epusa.cz like the graph

Html Tag % Used
  head 1%1
  body 1%1
  a 75%221
  div 4%11
  h3 7%20
  form 2%3
  fieldset 2%3
  span 1%2
  br 5%12
  input 2%3
  option 3%6
  h4 1%1
  li 2%4
  p 2%4
  img 2%3

www.epusa.cz Rel Type

< a href="#" rel="dofollow">link< /a> rel(dofolow) is a link that can be monitored or followed by the search engines.
< a href="#" rel="nofollow">link< /a> rel(nofolow) is a link that can't be monitored or followed by the search engines.

Rel Type %
   dofollow 100%
   nofollow 0%

www.epusa.cz Link Type

Internal Link : is a link that used in a web page.
External Link : is a link that point at (target) any domain other than the domain the link exists on (source).

Link Type %
   Internal Link 98%
   External Link 3%

www.epusa.cz Internal Links

Some internal links are listed down below

www.epusa.cz External Links

Some external links are listed down below

Visited by Browsers

Most using browsers visited this website

Browser % Using
   Chrome 39% 27
   Internet Explorer 26% 18
   Firefox 25% 17
   Safari 9% 6
   Opera 3% 2