About homework.am

Site Title: Տնային Աշխատանք - DAS.am

The website's html version is html3, IP Address is 168.144.179.148

Site Categories : պատրաստ, տնային աշխատանք, դպրոցական խնդիրներ, լուծումներ, դաս, das, das.am, homework, homework.am, դպրոց, դպրոցականների համար, դասագիրք, լուծում, պատրաստ լուծումներ, խնդիրներ, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, ֆիզիկա, քիմիա, օտար լեզուներ, tnayin ashxatanq, dproc, dprocakanneri hamar, dasagirq, lucum, patrast lucumner, xndirner, hanrahashiv, erkrachaputyun, fizika, qimia, otar lezuner

Technologies for homework.am

HTML5
CSS3
jQuery
Responsive

RATE (Update Weekly)

% 42

HTML size of homework.am

Advertisement

HTML and text sizes are used in the main page of www.homework.am like the graph.

- HTML size is 44KB, compressed HTML and Text Size are 38KB and 4KB.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of HTML and the compressed HTML size. If you can compress your HTML, you can have a smaller size site.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of the compressed HTML and text size. compressed HTML so there is a difference.You may be using more than necessary HTML on your site. You can review the new assessments of the HTML you've used again.

Used Some Html Tags

HTML tags used in the main page of www.homework.am like the graph

Html Tag % Used
  meta3%4
  script7%12
  link1%1
  div7%12
  table5%8
  a50%96
  img23%44
  ul6%10
  span4%6
  strong1%1

Dmoz Information

Title : Տնային Աշխատանք

Description : Նախագծի նպատակն է օգնել ծնողներին և նրանց երեխաներին կատարել այն տնային աշխատանքները, որոնք նրանք դժվարանում են կատարել միայնակ։

Categories :
- Top/World/Armenian/Տեղեկագրություն/Կրթություն/Միջնակարգ_Կրթություն
- Ô¿Ö€Õ©Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶/Õ„Õ«Õ»Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ Ô¿Ö€Õ©Õ¸Ö‚Õ©ÕµÕ¸Ö‚Õ¶

Visited by Browsers

Most using browsers visited this website

Browser % Using
   Chrome 64% 184
   Safari 11% 30
   MRCHROME 6% 15
   Internet Explorer 4% 11
   Android Browser 4% 11
   Firefox 4% 11
   Opera 4% 11
   YaBrowser 3% 8
   Nokia Browser 2% 4
   Maxthon 2% 3

Visited by Operating System

Most using Operating System (OS) visited this website

OS (Operating System) % Using
   Windows 71% 182
   Android 16% 39
   iOS 12% 30
   Windows Phone 4% 8