About nav.no

Site Title: Person - www.nav.no

The website's html version is html3, IP Address is 155.55.184.12 and Alexa Rank is 10280
Domain Country : Norway

Technologies for nav.no

HTML5
CSS3
jQuery
Responsive

RATE (Update Weekly)

% 70

HTML size of nav.no

Advertisement

HTML and text sizes are used in the main page of www.nav.no like the graph.

- HTML size is 44KB, compressed HTML and Text Size are 43KB and 6KB.

- There is up to 0 percent of the difference between the size of HTML and the compressed HTML size. If you can compress your HTML, you can have a smaller size site.

Used Some Html Tags

HTML tags used in the main page of www.nav.no like the graph

Html Tag % Used
  head 1%1
  body 1%1
  iframe 1%1
  nav 1%2
  header 1%1
  div 17%56
  ul 9%29
  button 3%8
  a 42%139
  span 3%10
  img 2%4
  p 3%10
  h1 1%2
  input 2%5
  label 1%3
  h2 8%24
  form 1%1
  main 1%1
  section 1%2
  time 1%3
  li 11%34

Dmoz Information

Title : Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Description : Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. NAV er en sammenslåing av Aetat og Trygdeeetaten.

Categories :
- Top/World/Norsk/Regionalt/Europa/Norge/Myndigheter/Direktorat_og_tilsyn
- Myndigheter/Direktorat og tilsyn

Visited by Browsers

Most using browsers visited this website

Browser % Using
   Safari 58% 4
   Internet Explorer 43% 3

Visited by Operating System

Most using Operating System (OS) visited this website

OS (Operating System) % Using
   Windows 60% 3
   iOS 40% 2